Jak stworzyć projekt organizacji ruchu?

Projekty organizacji ruchu drogowego to dokumenty techniczne, które przedstawiają gotowe rozwiązania dotyczące między innymi: oznakowania pionowego oraz poziomego, geometrii drogi, sygnalizacji świetlnej, a także innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu. Projekt organizacji ruchu to część całej dokumentacji budowy drogi, a także budowy samego dojazdu do obiektu, który znajduje się przy danej drodze.

Tworząc projekt organizacji ruchu drogowego należy przede wszystkim pamiętać, że muszą być uwzględnione w nim rozwiązania, które będa zgodne z obowiązującymi przepisami, a także z normami. Wymaga to zatem znajomości ustawy “Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r., a także innych rozporządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ruchem drogowym i jego organizacją zarządza organ określony obszarem. W rzeczywistości często jednak okazuje się, że urzędnicy mogą nie być w posiadaniu wystarczających kompetencji, aby tego typu dokumentacje tworzyć.

To powoduje, że projektowaniem ruchu przeważnie zajmują się profesjonalne i wyspecjalizowane firmy projektowe, które zatrudniają doświadczonych architektów, którzy mają odpowiednią wiedzę i są na bieżąco z aktualnymi przepisami, zwłaszcza tymi dotyczącymi ruchu drogowego.

Projekty organizacji ruchu muszą spełniać pewne formalne wymogi, aby można było przystąpić do procedury zaakceptowania ich przez organy zarządzające. Dokumenty muszą zatem zawierać niezbędne informacje, a także propozycje gotowych rozwiązań. Przede wszystkim w dokumentacji musi być umieszczony plan orientacyjny, w którym zaznaczone będą drogi, a także plan sytuacyjny, w którym pojawią się informacje o lokalizacjach wszystkich istniejących już, a także dopiero planowanych lub już usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych, urządzeń bezpieczeństwa oraz parametry geometrii dróg.

Gotowe projekty organizacji ruchu opiniowane są przez organ zarządzający ruchem, a następnie jest odsyłany do poprawek lub do zatwierdzenia odpowiednio przez Starostę, Wojewodę, Zarząd Dróg Wojewódzkich lub przez Prezydenta.

Możesz również polubić…