Kierownik budowy i inspektor budowy – Gdańsk

Kierownik budowy jest bardzo ważny na budowie, ponieważ bez niego nie można zacząć jakichkolwiek prac. Jest osoba, która kieruje pracami, robotami budowlanymi, a także prowadzi dokumentacje przebiegu robót. Kierownik musi dbać o wykonywanie prac zgodnie z przepisami, zasadami budowlanymi i bezpieczeństwa. Ma prawo również przerwać prace, w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia bądź nieprawidłowości. Jego zatrudnienie jest konieczne nawet przy nie wielkich obiektach. Natomiast inspektor budowy ma więcej obowiązków. Jego zadaniem jest kontrolowanie prawidłowo wykonanych prac.

Dba o jakość wykonanych działań, oraz wyłapuje wszelkie niedoskonałości i nieprawidłowości. Prowadzi również ciągłą kontrole bieżących kosztorysów. Towarzyszy także podczas sprawdzania technicznego instalacji, urządzeń i przewodów kominowych, oraz podczas oddawania gotowego budynku. Głównie dba i chroni interesy inwestora budowy. Zatrudnienie inspektora nie jest konieczne przy budowie domów jednorodzinnych oraz innych niewielkich budowli. Gdańsk posiada szeroką ofertę kierowników i inspektorów, których można zatrudnić w każdej chwili.

Możesz również polubić…